Aktuality a semináře

Proběhlé


Semináře z aplikované statistiky

09. 04. 2015

v pátek 24. dubna 2015 od 10 : 30 hodin
v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12
Mgr. Kristýna Vaňkátová a doc. Eva Fišerová
KMAaAM PřF UP Olomouc
Role doprovodné proměnné ve směsích regresních modelůSeminář z aplikované statistiky

24. 03. 2015

v pátek 10. dubna 2015 od 10:30 hodin
v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.
Mgr. Robert Zůvala, doc. Eva Fišerová
a Mgr. Lukáš Marek
KMAaAM PřF UP Olomouc
Universal kriging and its applicationSeminář z aplikované geoinformatiky

16. 03. 2015

Ve středu 18. března 2015 proběhne ve 13:00 na učebně S3 seminář s prezentací 

prof. Francise Harveye

na téma:

Visions for Future Cartography and GeoVisualizationSeminář z aplikované statistiky

05. 03. 2015

v pátek 20. března 2015 od 10 : 30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Dr. Alessandra Menafoglio

(Department of Mathematics, Politecnico di Milano, Italy)

Spatial clustering in Bayes spaces
for functional comp ositions in heterogeneous systemsSeminář z aplikované geoinformatiky

18. 02. 2015

Odborný seminář bude tentokrát zaměřen na  3D tisk v kartografii.

Setkání kartografů se uskuteční v pátek 27. 2. 2015 v čase od 9.00 do 14.00 ve velké aule PřF UP.

http://kartografickyden.upol.cz/Seminář z aplikované statisticky

18. 02. 2015

v pátek 13. března 2015 od 10 : 30 hodin
v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12

Mgr. Martina Chvosteková, Ph.D.

na téma

Pásy spoľahlivosti pre jednoduchú lineárnu regresiuSeminář z aplikované statistiky

18. 02. 2015

v pátek 27. února 2015 od 10 : 30 hodin
v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12

Mgr. Silvie Bělašková, doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

na téma
Model proporcionálního rizika s opožděným vstupemSeminář z aplikované statistiky

30. 10. 2014

v pátek 28. listopadu 2014 od 10 : 30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12

dr. Martin Řezáč

Masarykova univerzita, Brno

Credit scoringové modely - vývoj, implementace, praxeSeminář z aplikované statistiky

19. 09. 2014

v pátek 10. října 2014 od 10 : 30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12

Dr. Pavlo Mozharovskyi

University of Cologne, Koln, Germany

The DDalpha-classfierSeminář z aplikované statistiky

09. 09. 2014

v pátek 26. září 2014 od 10 : 30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Mgr. Klára Hrůzová, doc. Karel Hron,

dr. Valentin Todorov a prof. Peter Filzmoser

KMAaAM PřF UP Olomouc

Ortogonální regrese mezi složkami kompoziceEvaluační dotazník 1. StatGEO konference

15. 06. 2014 - 31. 07. 2014

Milí účastníci 1. StatGEO konference, prosíme o laskavé vyplnění Evaluačního dotazníku.Semi

29. 04. 2014

v úterý 6. května 2014 od 13:00 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

dr. Pavel TučekSemiář z aplikované statisticky

29. 04. 2014

v pátek 16. května 2014 od 10:30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Prof. Dr. Karl Mosler

Statistics and Econometrics, Universitat zu Koln, Germany

Fast DD-classi cation of functional dataSeminář z aplikované statistiky

24. 03. 2014 - 23. 05. 2014

v pátek 25. dubna 2014 od 10 : 30 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Dr. Javier Palarea-Albaladejo

Biomathematics & Statistics Scotland, Edinburgh, United Kingdom

Compositional approach to some data analysis problems in the earth and life sciencesSeminář z aplikované geoinformatiky

13. 03. 2014 - 24. 04. 2014

Ve čtvrtek 20. března 2014 proběhne ve 12:15 na učebně LS3 seminář s prezentací 

prof. Carstena Juergense

na téma:

Examples of Urban Remote SensingSeminář z aplikované statistiky

13. 03. 2014 - 24. 04. 2014

v úterý 29. dubna 2014 od 13:00 hodin

v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Ústav matematiky a statistiky, PřF MU Brno

(Semi)landmark-based shape analysis: Landmarks, curves, and surfaces in mathematical statisticsSeminář z aplikované statistiky

27. 11. 2013 - 31. 12. 2013

v pátek 13. prosince 2013 od 10 : 30 hodin v posluchárně č. 5.066

v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Dr. Milan Hladík (Katedra aplikované matematiky, MFF UK Praha)
Dr. Michal Černý (Katedra ekonometrie, VŠE Praha)

Některé elementární statistiky a jejich výpočet nad intervalovými datySeminář z aplikované statisticky

27. 11. 2013 - 20. 12. 2013

v úterý 3. prosince 2013 od 13 : 00 hodin v posluchárně č. 5.066

v Olomouci na Tř. 17. listopadu č. 12.

Dr. Raimon Tolosana-Delgado

(Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie, Freiberg, Germany)

A View to Compositional Data Analysis from Chemical Equilibrium and ThermodynamicsSeminář z aplikované statistiky

27. 11. 2013 - 20. 12. 2013

v pátek 6. prosince 2013 od 10 : 30 hodin v posluchárně č. 5.066

v Olomouci na Tr. 17. listopadu č. 12

Dr. Paula Brito (Universidade do Porto, Portugal)

Dr. Manabu Ichino (Tokyo Denki University, Japan)

Conceptual Clustering of Symbolic Data
Using a Quantile Representation
Discrete and Continuous ApproachesSeminář z aplikované statistiky

23. 10. 2013 - 13. 12. 2013

v úterý 5. listopadu 2013 proběhne od 13 : 00 hodin v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář

dr. Alessandy Menafoglio

na téma:

A novel approach for the spatial prediction of functional compositional data:

Universal Kriging in the Aitchison geometrySeminář z aplikované geoinfomatiky

18. 10. 2013 - 07. 11. 2013

Ve středu 6. listopadu 2013 proběhne od 10:00 v zasedací místnosti KGI seminář s prezentací 

dr. Jaroslava Buriana

na téma:

ArcUrban Planner - aktuální vývojSeminář z aplikované statistiky

30. 09. 2013 - 07. 11. 2013

v pátek 25. října 2013 proběhne od 10 : 30 hodin v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář

Mgr. Michaely Tučkové

na téma:

Optimální návrh měření sigmoidálních funkcíSeminář z aplikované statistiky

30. 09. 2013 - 31. 10. 2013

v pátek 18. října 2013 proběhne od 10 : 30 hodin v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář

Mgr. Petry Kynčlové

na téma:

Modelování kompozičních časových řad autoregresními metodamiSeminář z aplikované geoinformatiky

19. 09. 2013 - 24. 10. 2013

Ve středu 2. října 2013 proběhne od 10:30 v zasedací místnosti KGI seminář s prezentací 

dr. Maika Netzbanda

na téma:

Aktuální možnosti využití družicových dat velmi vysokého rozlišeníSeminář z aplikované statistiky

23. 04. 2013 - 08. 05. 2013

V pátek 7. května 2013 od 13:00 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Dr. Paula Brita

na téma:

Representation and Analysis of Multivariate Distributional Data:

an Approach by Symbolic Data Analysis Seminář z aplikované statistiky

23. 04. 2013 - 01. 05. 2013

V pátek 30. dubna 2013 od 13:00 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Dr. Bettiny Grün

na téma:

An introduction to flexible fi nite mixture modelingSeminář z aplikované statistiky

23. 04. 2013 - 04. 05. 2013

V pátek 3. května 2013 od 10:30 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Prof. Chun-houh Chena

na téma:

Matrix visualization for symbolic data analysis Seminář z aplikované geoinformatiky

09. 04. 2013 - 19. 04. 2013

Ve čtrvtek 18. března 2013 proběhne od 11:30 na učebně LS3 na KGI seminář s prezentací 

dr. Corné van Elzakkera

na téma:

ICA Commission on Use and User IssuesSeminář z aplikované geoinformatiky

09. 04. 2013 - 18. 04. 2013

Ve středu 17. března 2013 proběhne od 8:30 na učebně LS3 na KGI seminář s prezentací 

dr. Corné van Elzakkera

na téma:

The needs for use, user and usability research in geo-information science (with emphasis on cartography)Seminář z aplikované statistiky

19. 03. 2013 - 10. 04. 2013

V úterý 9. dubna 2013 od 13:00 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

dr. Andrease Alfonsa

na téma:

A projection pursuit algorithm for robust maximum association measures with an extension for sparsitySeminář z aplikované geoinformatiky

15. 03. 2013 - 28. 03. 2013

Ve čtvrtek 28. března 2013 od 13:15 hodin proběhne na učebně LS3 seminář s prezentací 

Mgr. Pavola Stranovského

na téma:

ÚSES od návrhu k realizácii

praktický príklad - Lužné lesy na dolnom toku Váhu (okres Šaľa)Seminář z aplikované geoinformatiky

15. 03. 2013 - 19. 03. 2013

V úterý 19. března 2013 od 9:30 hodin proběhne na učebně LS-3 na 17. listopadu 50 seminář s prezentací 

dr. Maika Netzbanda

na téma:

Urban Remote Sensing in Urban EcologySeminář z aplikované geoinformatiky

15. 03. 2013 - 15. 03. 2013

V pátek 15. března 2013 od 11:00 hodin proběhne v zasedací místnosti KGI seminář s prezentací 

Mgr. Víta Pászta

na téma:

Nový model komunikace a organizace práce při vědecké činnostiSeminář z aplikované statistiky

08. 03. 2013 - 22. 03. 2013

V pátek 22. března 2013 od 10:30 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Mgr. Kamily Fačevicové

na téma:

Statistická analýza čtyřpolních kompozičních tabulek v souřadnicíchSeminář z aplikované statistiky

21. 02. 2013 - 01. 03. 2013

V pátek 1. března 2013 od 10 : 30 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Mgr. Martiny Chvostekové, Ph.D.

na téma:

Jednorozmerná riadená kalibráciaSeminář z aplikované statistiky

01. 01. 2013 - 01. 03. 2013

V pátek 22. února 2013 od 10 : 30 hodin proběhne v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na Tř. 17. listopadu 12 seminář 

Doc. RNDr. Viktora Witkovského, CSc.

z Ústavu merania SAV (Bratislava, Slovensko) na téma:

Základné metódy štatistickej inferencie v lineárnych zmiešaných modeloch: Odhadovanie, testovanie a predikcie pevných a náhodných efektov pomocou riešenia Hendersonových rovníc pre zmiešaný lineárny modelSeminář z aplikované geoinformatiky

01. 12. 2012

Po zapojení dr. Maika Netzanda, zahraničního experta z německé Bochumi proběhl dne 24.1. první seminář z aplikované geoinformatiky. Diskutována byla především jednotlivá vědecká témata, kterými se jednotliví Junioři zabývají a dále témata, na kterých bude v příštích měsících s dr. Netzbandem spolupracováno.Semináře z aplikované statistiky

12. 10. 2012 - 14. 12. 2012

Vždy v pátek od 10:30 hodin v posluchárně č.5.066 v Olomouci na ulici 17. listopadu č.12

Seznam jednotlivých seminářů v PDF Semináře z mnohorozměrné statistiky

12. 10. 2012 - 14. 12. 2012

vždy v pátek od 9 do 10 hodin v posluchárně č. 5.066 v Olomouci na tř. 17. listopadu č. 12 (v zimním semestru 2012/13 se seminář koná v období 12.10. -14.12.).

Na programu je studium knihy:

Morris Eaton (1983) Multivariate Statistics. A Vector Space Approach. John Wiley & Sons, New York.

K účasti jsou srdečně zváni všichni učitelé, vědečtí pracovníci a studenti, kteří mají zájem o danou problematiku.

Stáhnout pozvánku v PDF Zobrazit aktuální >>

© 2012 | Ondřej Růžička