Publikace

V rámci projektu byly doposud publikovány tyto články:

Urban Land Cover Change of Olomouc City Using LANDSAT Images
Miloš Marjanović, Jaroslav Burian, Jakub Miřijovský, Jan Harbula
World Academy of Science, Engineering and Technology (2012, Issue 71)


Possibilities of Delimitation of City Centers Using GIS
Jaroslav Burian, Kateřina Sorbiová, Pavel Tuček, Michaela Tučková
World Academy of Science, Engineering and Technology (2012, Issue 71)


Estimation of a proportion in survey sampling using the logratio approach
Karel Hron, Matthias Templ, Peter Filzmoser
Metrika ()


Iron(III) Oxide Polymorphs and Their Manifestations in In-field 57Fe Mössbauer Spectra
Jiří Tuček, Pavel Tuček, Jan Čuda, Jan Filip, Jiří Pechoušek, Libor Machala, Radek Zbořil
American Institute of Physics (2012)


Dasymetric mapping as an analytical tool for the city development identification and its cartographic visualization
Alena Vondráková, Jan Kolařík
GIS Ostrava 2013 (2013)


Non-technological Aspects of Service-Oriented Map Production
Alena Vondráková, Vít Voženílek, Rostislav Nétek
Service-Oriented Mapping 2012, JobstMedia Management Verlag Wien (2012)


Service-Oriented Architecture as a Tool for Map Synthesis
Alena Vondráková, Vít Voženílek, Rostislav Nétek
Service-Oriented Mapping 2012, JobstMedia Management Verlag Wien (2012)


Climatic Regions of the Czech Republic
Alena Vondráková, Aleš Vávra, Vít Voženílek
Journal of Maps (2013)


Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe - The Morava River near Litovel
Jakub Miřijovský, Monika Šulc Michalková, Otmar Petyniak, Zdeněk Máčka, Milan Trizna
Catena (ISSN: 0341-8162) ()


Morfologický vývoj Kenického meandru
Jakub Miřijovský, Otmar Petyniak, Helena Uhrová, Monika Šulc Michalková
Specializovaná mapa. Dle metodiky RVVI se jedná o bodovaný výsledek druhu Nmap ()


Fuzzy Logic in Traffic Engineering: A Review on Signal Control
Milan Koukol, Lenka Zajíčková, Pavel Tuček
Mathematical Problems in Engineering (2015)


Robustness for compositional data
Peter Filzmoser, Karel Hron
Becker, C., Fried, R., Kuhnt, S. (2013) Robustness and complex data structures. Springer, Heidelberg: 117-131. ()


Covariance-based variable selection for compositional data
Karel Hron, Peter Filzmoser, Sandra Donevska, Eva Fišerová
Mathematical Geosciences ()


Analytical Material for Planning in Olomouc, Czech Republic
Burian, J., Bruchtová, B., Vávra, A., Hladišová, B.
Journal of Maps (2015)


Development of Olomouc City in 1930 – 2009: Based on Analysis of Functional Areas
Burian, J., Brus, J., Voženílek, V.
Journal of Maps (Volume 9, Issue 1)


Modelování růstových podmínek lesů v České republice
Samec P., Tuček P., Bojko J., Janoška Z., Rychtecká P., Hájek F., Zapletal M., Sirota I., Mikloš L., Mlčoušková P., Zeman M., Smejkal J., Mach S., Podrácká O.
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (2012)


Geoinformační model rizikových růstových podmínek pro smrkové porosty v Podbeskydském a Beskydském bioregionu (Česká republika)
Samec P., Rychtecká P., Horáček M., Turek K., Vlčková V.
Acta Musei Beskidensis (2012 (4))


Differences in acid phosphomonoesterase activity in forest soils of the Smrk Massif in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Bajer A., Samec P., Žárník M.
Beskydy - The Beskids Bulletin (2012 (5/2))


Fluctuations in the properties of forest soils in Central European highlands (Czech Republic)
Samec P., Kučera A., Tuček P.
Soil and Water Research (2014 (9))


Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010
Vít Pászto, Alžběta Brychtová, Pavel Tuček, Lukáš Marek, Jaroslav Burian
Journal of Maps (2014)


OBCE ČESKÉ REPUBLIKY - příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010
Vít Pászto a kol.
Ediční řada M.A.P.S. (Map and Atlas Product Series) (2012, no. 4)


Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území
Jana Svobodová, Jaroslav Burian
Urbanismus a územní rozvoj (2013, 2)


PROTOTYPES OF TOPOGRAPHIC AND THEMATIC ORTHOIMAGE MAPS
Vít Voženílek, Luboš Bělka
Pure and Applied Geophysics (2013)


Climatic Regions of the Czech Republic
ALENA VONDRÁKOVÁ, ALEŠ VÁVRA and VÍT VOŽENÍLEK
Journal of Map (2013, 9(3))


The Image Map: from Broad Practical Use to-wards Cartographic Concept
Vít Voženílek, Luboš Bělka
Kartographische Nachrichten, Journal of Cartography and Geographic Information (2013, 4)


ON ESTIMATION OF SPATIAL CLUSTERING:
Lukáš Marek, Vít Voženílek
Proceedings of AAG Annual Meeting 2013, Los Angeles (2013)


Not all empirical divergence minimizing statistical methods are created equal?
Marian Grendár, George Judge
AIP Conf. Proc. 1493, 432 (2012) (2012)


Vliv změny struktury osídlení na dopravu ve spádovém regionu Olomouce
Lenka Zajíčková, Vít Voženílek, Jaroslav Burian, Pavel Tuček
Regionální studia ()


Datový model dopravní sítě pro správu dat a řízení veřejné hromadné dopravy
Lenka Zajíčková, Patrik Břečka
recenzovaný sborník Fórum mladých geoinformatikov 2013 (2013)


Mathematical models of uncertainty for surface analyses and decision making
Jan Caha, Alena Vondráková, Jiří Dvorský
13th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM2013 (2013) (2013)


Non-technological Aspects of Map Production
Alena Vondráková
13th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM2013 (2013)


Prostorové statistiky zdravotnických dat: Případová studie v Olomouckém kraji
Lukáš Marek, Vít Pászto
Sborník konference Juniorstav 2013 (2013)


On Estimation of the Spatial Clustering: Case Study of Epidemiological Data In Olomouc Region, Czech Republic
Lukáš Marek, Vít Pászto, Jiří Dvorský, Pavel Tuček
DATESO 2013 (2013)


Logratio approach to statistical analysis of 2 x 2 compositional tables
Kamila Fačevicová, Karel Hron, Dong Guo, Valentin Todorov, Matthias Templ
Journal of Applied Statistics (2014, 41)


Independence in contingency tables using the simplicial geometry.
Juan José Egozcue, Vera Pawlowsky-Glahn, Matthias Templ, Karel Hron
Communications in Statistics - Theory and Methods ()


Are Shape Metrics Useful for a Geocomputation? CORINE Land-Cover Analysis Case Study.
Vít Pászto, Lukáš Marek, Pavel Tuček
DATESO 2013, VŠB-TU Ostrava, 10 p. (2013)


Spatial clustering in infectious diseases research in Olomouc Region, Czech Republic
Lukáš Marek, Vít Voženílek
Association of American Geographers - Annual Meeting - prezentace (2013)


Visualization of hyperfractals
Jan Andres a Miroslav Rypka
International Journal of Bifurcation and Chaos ()


Dimension of hyperfractals
Jan Andres a Miroslav Rypka
Chaos, Solitons and Fractals ()


Fractal Dimension As Descriptor of Urban Growth Dynamics
Pavel Tuček, Zbyněk Janoška
Neural Network World (2013, 2)


Quantification of the threat of the transport infrastructure by selected natural hazards: case study in Zlinsky region
Jaroslav Burian, Lukáš Marek, Vít Pászto, Michaela Tučková, Pavel Tuček, Lenka Zajíčková, Jana Chrudimská
SGEM 2013 ()


Statistical Processing of Laminar Water Flow Data - Nonlinear Regression Based Approach
Pavel Tuček, Michaela Tučková, Jaroslav Burian, Lukáš Marek
SGEM 2013 ()


Comparisson of regression models with constraints in geodetical measurement
Pavel Tuček, Michaela Tučková, Lukáš Marek, Vít Pászto
SGEM 2013 ()


Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic
PAVEL TUČEK, JAN CAHA, ZBYNĚK JANOŠKA, ALENA VONDRÁKOVÁ, PAVEL SAMEC, JAN BOJKO,VÍT VOŽENÍLEK
Journal of Maps (Volume: 10 Issue: 1 Pages: 179-182)


ANALÝZA KREVNÍCH ZTRÁT PO PRIMÁRNÍ TEP KYČLE A KOLENA
Jiří Lošťák, Jiří Gallo, Dana Mlčůchová
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca (2013;80(3):219-25)


Querying on Fuzzy Surfaces with Vague Queries
Jan Caha, Jiří Dvorský
International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems ()


Mathematical models of uncertainty for surface analyses and decision making
Jan Caha, Alena Vondráková, Jiří Dvorský
International GeoConference SGEM ()


Geodata Scale Restriction using Genetic Algorithm
Jiří Dvorský, Vít Pászto, Lenka Skanderová
Springer - Advances in Intelligent Systems and Computing (Innovations in Bio-inspired Computing and Applications) (2014, Vol. 237)


Reduced relative dose intensity of primary chemotherapy does not influence prognosis of patients with Hodgkin lymphoma
Ludek Raida , Tomas Papajik , Zuzana Rusinakova , Vit Prochazka , Edgar Fabera , Dana Cahova , Pavel Tucek , Karel Indrak
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc (2013 - 157(3))


Soil heterogeneity reflected in biogeography of beech forests in borderland between the Bohemian Massif and the Outer Western Carpathians
P. Samec, Kučera A., Rejšek K.
Ekológia (Bratislava) (2014 (33))


Space-time evaluation of health data: Case of Olomouc area, Czech Republic
Lukáš Marek, Vít Pászto, Pavel Tuček, Petra Sádovská
Proceedings SGEM 2013 (2013)


ANALYZING MAJOR CITIES OF EUROPEAN UNION MEMBER STATES USING SHAPE METRICS
Vít Pászto, Lukáš MAREK, Sylvie Hartmannová
SGEM 2013 (2013 (Conference Proceedings))


WEB-DESIGN EVALUATION OF THE CRISIS MAP OF THE CZECH REPUBLIC USING EYE-TRACKING
Alžběta Brychtová, Vít Pászto, Lukáš MAREK, Jiří Pánek
SGEM 2013 (2013 (Conference Proceedings))


Using mixed models theory in problematics of obseravational studies.
Bělašková, Silvie; Janoušek Jan.
Informační Bulletin České statistické společnosti (2013, 3-4)


Log-ratio approach in curve fitting for concentration-response experiments
Klára Hrůzová, Gianna S. Monti, Sonia Migliorati, Karel Hron, Eva Fišerová
Environmental and Ecological Statistics ()


GEOSPATIAL ANALYSIS FOR MIDDLE EASTERN EUROPEAN URBAN REGIONS IN TRANSITION
Maik Netzband, Jaroslav Burian, Vit Paszto, Jakub Miřijovský
Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings (2013)


Nástroj pro identifikaci změn funkčního využití území
Marek Adamec, Jaroslav Burian
Sborník příspěvků z konference Územní plánování a GIS, Bítov 2013 (2013)


Pokročilé možnosti tvorby RURÚ v prostředí GIS
Hana Michlová, Jaroslav Burian
Sborník příspěvků z konference Územní plánování a GIS, Bítov 2013 (2013)


Cukrová řepa na fenologických mapách
Aleš, Vávra, Lenka Hájková, Věra Kožnarová, Alena Vondráková, Vít Voženílek
LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE (2014, 130(4))


Obrazová a znaková složka v konceptu ortofotomapy
Luboš, Bělka, Vít Voženílek
Geodetický a kartografický obzor (2013, 8)


Intervalové vymezení průběhu střední linie geografických jevů ze sady polygonů: příklad
Zbyněk JANOŠKA, Vít VOŽENÍLEK, Pavel TUČEK, Jiří DVORSKÝ
Geografie (2014, 119(1))


PŘEPRAVNÍ VAZBY SPÁDOVÉHO REGIONU MĚSTA OLOMOUCE
Lenka Zajíčková, Vít Voženílek, Jaroslav Burian, Pavel Tuček
Regional studies VŠE ()


Geoinformační koncept syntetických tematických map
Alena Vondráková, Vít Voženílek
Geodetický a kartografický obzor (10/2012)


Specifying of Requirements for Spatio-Temporal Data in Map by Eye-Tracking and Space-Time-Cube
Stanislav Popelka, Vít Voženílek
Proceedings of SPIE (2013, Volume 8768, 2013, Article number 87684N)


GEOSPATIAL ANALYSIS FOR MIDDLE EASTERN EUROPEAN URBAN REGIONS IN TRANSITION
Maik Netzband, Jaroslav Burian, Vit Paszto, Jakub Miřijovský
Konference Kiev ()


Robust regression with compositional response: Application to geosciences
Karel Hron, Peter Filzmoser, Matthias Templ, K. Gerald van den Boogaart, Raimon Tolosana-Delgado
Pardo-Iguzquiza et. al (2014), eds, Mathematics of planet Earth. Springer, Heidelberg. ()


Monitoring of the shallow landslide using UAV photogrammetry and geodetic measurements
Lukáš Marek, Jakub Miřijovský, Pavel Tuček
Proceedings of IAEG XII Congress - Torino 2014 (2014)


Geography of Campylobacter in the Czech Republic
Lukáš Marek, Vít Pászto, Pavel Tuček, Vít Voženílek, Michael Vít, Čestmír Beneš
Proceedings of GEOMED13 - Sheffield ()


PROČ SELHÁVAJÍ ARTROSKOPICKÉ STABILIZAČNÍ OPERACE NA RAMENNÍM KLOUBU
Neoral Petr, Holibka Radomír, Kalina Radim, Mlčůchová Dana, Gallo Jiří
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca (81, 2014, p. 51 - 56)


Comparison of Crisp, Fuzzy and Possibilistic Threshold in Spatial Queries
Jan Caha, Alena Vondráková, Jiří Dvorský
Innovations in Bio-inspired Computing and Applications (2014)


Health Datasets in Spatial Analyses: What We Want, What We Get and What We Can Use
Lukáš Marek, Jiří Dvorský, Vít Pászto, Pavel Tuček, Aleš Vávra
Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering (2013)


Utilization of Phenological Observation in the Landscape Mapping with using GIS
Aleš Vávra, Lukáš Marek
Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering (2013)


Log-ratio approach in curve fitting for concentration-response experiments
Gianna S. Monti, Sonia Migliorati, Karel Hron, Klára Hrůzová, Eva Fišerová
Environmental and Ecological Statistics ()


Calibration of compositional measurements
Sandra Donevska, Eva Fišerová, Karel Hron
Communications in Statistics – Theory and Methods ()


Covariance structure of principal components for three-part compositional data.
Klára Hrůzová, Karel Hron, Miroslav Rypka, Eva Fišerová
Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Math. (2013)


Sparse principal balances
Can Mert, Peter Filzmoser, Karel Hron
Statistical Modelling ()


Modeling compositional time series with vector autoregressive models
Petra Kynčlová, Peter Filzmoser, Karel Hron
Journal of Forecasting ()


Data Model for Public Transport in Context of Spatial Data Infrastructure
Vít Voženílek, Lenka Zajíčková
Proceedings of the International Conference on Information Technology Infrastructure 2013 ()


Fuzzy logika pro řízení světelné signalizace křižovatky
Lenka Zajíčková
Proceedings of the StatGis Conference 2013 (2013)


Geodata for management of public transport in the Czech Republic
Lenka Zajíčková
Proceedings of the StatGis Conference 2013 (2013)


Modeling compositional time series with vector autoregressive models
Petra Kynčlová, Peter Filzmoser, Karel Hron
Journal of Forecasting (2015)


Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic
Pavel Tuček, Jan Caha, Zbyněk Janoška, Alena Vondráková, Pavel Samec, Jan Bojko, Vít Voženílek
Journal of Maps (2013)


Koncept formalizovaného způsobu zápisu vizualizace dat GIS při tvorbě mapy
Vít Voženílek, Alena Vondráková, Alžběta Brychtová
Geodetický a kartografický obzor (ročník 59/101, 2013, číslo 8)


Význam netechnologických aspektů mapové tvorby
Alena Vondráková
Geodetický a kartografický obzor (ročník 59/101, 2013, číslo 8)


Comparison of Crisp, Fuzzy and Possibilistic Threshold in Spatial Queries
Jan Caha, Alena Vondráková, Jiří Dvorský
Springer - Innovations in Bio-inspired Computing and Applications Advances in Intelligent Systems and Computing (Volume 237, 2014, pp 239-248)


Some remarks on decomposition of multivariate models into two seemingly unrelated submodels
Eva Fišerová, Lubomír Kubáček
In: Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics. Proceedings of 10th international conference, Minsk, Belarus, September 10-14, 2013. (2013)


Sensitivity Analysis for Decomposition of Mixed Partitioned Multivariate Models into Two Seemingly Unrelated Submodels
Eva Fišerová, Lubomír Kubáček
Austrian Journal of Statistics (2014)


VISUALIZATION OF UNCERTAINTY IN DETERMINING THE RATE OF SUBURBANIZATION ON THE EXAMPLE OF THE OLOMOUC CITY
Jan Brus, Jaroslav Burian, Stanislav Popelka
Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG (2013)


Statistical analysis of compositional 2 x 2 tables
Kamila Fačevicová, Karel Hron
Proceedings of the 5th International Workshop on Compositional Data Analysis (2013)


When less is more: A simple predictive model for repeated prostate biopsy outcomes
Ondřej Vencálek, Kamila Fačevicová, Tomáš Fürst, Michal Grepl
Cancer Epidemiology (2013)


Partial least squares for compositional data used in metabolomics
Alžběta Kalivodová, Karel Hron, Marcela Župková, Hana Janečková, David Friedecký
Proceedings of the 5th International Workshop on Compositional Data Analysis (2013)


Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru
Jaroslav Burian, Vít Pászto, Pavel Tuček
- (2013)


PLS-DA for Compositional Data with Application to Metabolomics
Alžběta Kalivodová, Karel Hron, Peter Filzmoser, Lukáš Najdekr, Hana Janečková,Tomáš Adam
Journal of Chemometrics (2015)


Compositional data analysis of German nationa accounts
Klára Hrůzová, Karel Hron
Proceedings of the 5th International Workshop on Compositional Data Analysis (2013) ()


Rural or Urban? Delimitation of The Czech Republic Municipalities Using Łukasiewicz T-norm
Vít Pászto, Lukáš Marek, Pavel Tuček
NAUN Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering (2013)


On shape metrics in cartographic generalization - a case study of the building footprint geometry
Vít Pászto, Alžběta Brychtová, Lukáš Marek
Modern Trends in Cartography, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer (2015)


Crisis mapping via Internet in the disaster management of the Czech Republic
Jiří Pánek, Lukáš Marek, Vít Pászto
CARTOCON 2014: Conference proceedings, s 72. ISBN 978-80-224-3978-5 (2014)


Variance of plug-in estimators in multivariate regression models
Lubomír KUBÁČEK, Jana VRBKOVÁ
Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica (52)


Population trend, distribution and habitat requirements of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in central Moravia (Czech Republic)
Karel Poprach, Ivo Machar, Jana Vrbková
Sylvia (49/2013)


Bayesian mapping of medical data
Lukáš Marek, Vít Pászto and Pavel Tuček
The Springer Lecture Notes proceedings ()


Wireless sensor network components for air pollution monitoring in the urban environment: criteria and analysis for their selection
Vendula Hejlová, Vít Voženílek
Wireless Sensor Network (2013, 5, pp. 229-240)


Organizational and territorial model of identification of special educational needs in the Czech Republic
Jan Michalík, Vít Voženílek
Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014, 112)


Cognitive aspects of map symbology in the world school atlases
Vít Voženílek, Petra Morkesová, Alena Vondráková
Procedia - Social and Behavioral Sciences Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014, 112)


k-Depth-nearest Neighbour Method and its Performance on Skewed-normal Distributions
Ondřej Vencálek
ActaUniv. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 52 (2013)


Depth-Based Classification for Distributions with Nonconvex Support
Daniel Hlubinka, Ondřej Vencálek
Journal of Probability and Statistics (2013)


Urban Planner – model for optimal land use scenario modelling
Jaroslav Burian, Stanislav Šťastný, Jab Brus, Vilém Pechanec, Vít Voženílek
Geografie (2015)


Proposal of urban plan symbology standardization: Olomouc region case study
Jaroslav Burian, Alžběta Brychtová, Aleš Vávra
SGEM 2015 ()


PROBLEMATIKA ALEXITHYMIE A DISOCIACE U ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
Roman Procházka,Vladimír Řehan, Sandra Donevska
Československá psychologie, 58, 2, 168-178. ()


Compositional tables analysis in coordinates
Kamila Fačevicová, Karel Hron, Valentin Todorov, Matthias Templ
Scandinavian journal of statistics (2016)


Compositional tables analysis with application to manufacturing
Kamila Fačevicová, Valentin Todorov, Karel Hron
Proceedings of 32th International Conference Mathematical methods in economics (2014)


Detection of Influential Factors on Unemployment Duration of University of Tomas Bata Graduates by the Hazard Model
Silvie Bělašková, Eva Fišerová
Proceedings 32nd International conference on Mathematical Methods in Economics (2014)


Survival analysis of factors influencing cyclic fatigue of Nickel-Titanium endodontic instruments
Eva Fišerová, Martina Chvosteková, Silvie Bělašková, Michal Bumbálek, Zdenek Joska
Advances in Materials Science and Engineering (2015)


Green versus red: eye-tracking evaluation of sequential colour schemes
Alžběta Brychtová, Alena Vondráková
14th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM Proceedings (2014)


The use of eye-tracking for the evaluation of various cartographic tasks
Alena Vondráková, Stanislav Popelka
14th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM Proceedings (2014)


Visualization of fuzzy surfaces with an emphasis on user aspects
Alena Vondráková, Jan Caha
14th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM Proceedings (2014)


Possibilities of the delimitation of city boundaries in GIS – Case study of medium-sized city
Burian, J., Pászto, V., Langrová, B.
SGEM Conference proceedings (2014)


Traffic intensity changes and their influence on spatial distribution of suburbanization
Burian, J., Zajíčková, L., Tuček, P., Voženílek, V., Langrová, B., Boori, M.
SGEM Conference proceedings (2014)


Spatial compexity of transport infrastructure in Czech Republic
Tuček, P., Rypka, M., Tučková, M., Marek, L., Zajíčková, L., Burian, J.
SGEM Conference proceedings (2014)


Spatial-temporal evolution of the unique preserved meandering system in Central Europe
Jakub Miřijovský, Monika Šulc Michalková
Chapter in Springer Book series (cartocon) ()


Surveying and Analysis of the Landslides Using UAS Remote Sensing
Lukáš Marek, Jakub Miřijovský, Pavel Tuček, Vít Pászto
14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 (2014)


Spatial Clustering of Disease Events Using Bayesian Methods
Lukáš Marek, Vít Pászto, Pavel Tuček, Jiří Dvorský
DATESO 2014, VŠB-TU Ostrava, 10 p. (2014)


Hodnocení struktury osídlení pomocí metod prostorové statistiky
Lukáš Marek
in Vránová, V. et al. (2013): Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě, Archaeologiae Regionalis Fontes 12 (2013)


Mathematical aspects of the kriging applied on landslide in Halenkovice (Czech Republic)
Robert Zůvala, Eva Fišerová, Lukáš Marek
Open Geosciences (2016)


Imputation of rounded zeros for high-dimensional compositional data
Matthias Templ, Karel Hron, Peter Filzmoser, Alžběta Gardlo
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (2016)


Regression among parts of compositional data with an economic application
Klára Hrůzová, Karel Hron, Valentin Todorov, Peter Filzmoser
Mathematical Methods in Economics 2014 ()


DEMAND SPECIFICATIONS FOR GEODATA WITHIN A PUBLIC TRANSPORT SYSTEM
Lenka Zajíčková, Vít Voženílek, Jaroslav Burian, Pavel Tuček
SGEM 2014 (2014)


Compositional Biplots Including External Non-Compositional Variables
Petra Kynčlová, Peter Filzmoser, Karel Hron
Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics (50 (5), pp. 1132 - 1148)


Dirichletovo rozdělení vzhledem k Aitchisonově míře na simplexu
Petra Kynčlová
Informační bulletin České statistické společnosti (2015, 1-2)


Možnosti prostorových a socioekonomických analýz dat Twitteru
Vít Pászto
Sjezd CGS (2014)


SPATIAL ANALYSES OF TWITTER DATA – CASE STUDIES
Vít Pászto, František Dařena, Lukáš Marek, Dana Fusková
SGEM (2014)


FUZZY PŘÍSTUP PŘI URČOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI OBCÍ DO VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO PROSTORU
Vit Paszto, Jaroslav Burian, Pavel Tucek, Lukas Marek, Vit Vozenilek
Geografie (2016, 121(1))


SPATIAL COMPLEXITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CZECH REPUBLIC
Dr. Pavel Tuček*, Dr. Miroslav Rypka, MSc. Michaela Tučková, MSc. Lukáš Marek, MSc. Lenka Zajíčková, Dr. Jaroslav Burian
SGEM, Proceedings (2014)


Spatial Prediction Using Uncertain Variogram
Jan Caha, Lukáš Marek, Vít Pászto
DailyMeteo.org 2014 ()


SPATIAL ANALYSES OF OUTGOING DATA OF FIRE BRIGADE RESCUE SERVICE
Vít Voženílek, Lenka Zajíčková, Jaroslav Burian, Pavel Tuček
SGEM 2014 (2014, Vol. III)


Anaglyph videoanimations from oblique stereoimages
Vít Voženílek, Tomáš Králík
ICGIP 2014 (2014, 9443)


Selection of Nodes and Sensors for Monitoring of Air Pollutants Related to City Traffic
Vendula Hejlová, Vít Voženílek
IBICA 2014 (2014, 303)


Tělesná teplota pacientů při operačních výkonech
Škařupová H., Zítková Z., Mlčůchová D.
poster (XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) (2. - 4.10.2014)


Použití logistické regrese pro diagnostiku výskytu rakoviny prostaty
Kamila Fačevicová
Informační buletin ČSS - Sborník ROBUST 2014 ()


Covariance structure of compositional tables
Kamila Fačevicová, Karel Hron
Austrian journal of statistics (2015, 44)


Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí
Anna Kadlecová, Marek Nagy, Barbara Mertins, Sandra Donevska
Naše řeč (3/2014)


Fuzzy Logic in Traffic Engineering – A Review on Signal Control
Milan Koukol, Lenka Zajíčková, Lukáš Marek, Pavel Tuček
Mathematical Problems in Engineering ()


Improvement of the accuracy in testing the effect in the Cox proportional hazards model using higher order approximations
Silvie Bělašková, Eva Fišerová
Filomat (2017)


Using geovisual analytics in Google Earth to understand disease distribution: a case study of campylobacteriosis in the Czech Republic (2008-2012)
Lukáš Marek, Pavel Tuček, Vít Pászto
International Journal of Health Geographics (2015, 14:7)


Land Cover Disturbance due to Tourism in Czech Republic
Singh Boori, M., Voženílek, V., Burian, J.
Advances in Intelligent Systems and Computing (2014)


Fuzzy analysis of soil damage and creation of RGB maps
Michal Gréč, Matěj Horáček, Michal Burda, Pavel Samec, David Vojvodík
Global Journal on Technology (2014 (5))


Urban Planner – model for land use suitability assessment
Jaroslav Burian, Jan Brus, Stanislav Šťatný
The 2015 International Conference on Environmental Science and Geoscience ()


Výuka vizuálního programování v geografických informačních systémech
Zdena Dobešová
Konference Informatika XXVIII/2015, Luhačovice, Mendlova univerzita, Brno (2015)


PŘEHLED GRAFICKÝCH NOTACÍ DIAGRAMŮ TOKŮ DAT V GIS A METODY HODNOCENÍ
Zdena Dobešová
Sborník konference GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, VŠB - TU, Ostrava, ISBN 978-80-248-3678-2 (2015)


Multitemporal monitoring of the morphodynamics of a mid-mountain stream using UAS photogrammetry
Jakub Miřijovský, Jakub Langhammer
Remote Sensing (IF 3,180) ()


Urban Planner – ArcGIS extension for land use modelling
Jaroslav Burian, Stanislav Stastny
AGILE 2015 Conference Proceedings (2015)


Automatic data classification based on the triangular graph for thematic maps
Zdena Dobešová
GEODESY AND CARTOGRAPHY (2015, Volume 41(1))


Chaos game for IFSs on topological spaces
Michael F Barnsley; Krzysztof Lesniak; Miroslav Rypka
Journal of Mathematical Analysis and Applications ()


Perception and Cognition of Different Types of Graphic Notations as a Source of Information in Applied Informatics
Zdena Dobešová, Lucia Lackova, Martin Malcik
IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (2015)


Advanced Visibility Analyses and Visibility Evaluation Using Eye-Tracking
Stanislav Popelka, Alzbeta Brychtova, Jana Svobodova, Jan Brus, Jan Dolezal
21st International Conference on Geoinformatics (GEOINFORMATICS) (2013)


E-learning portal functionality assessment with the use of eye-tracking experiment
Stanislav Popelka, Ales Vavra, Rostislav Netek, Vilem Pechanec
9th International Conference on e-Learning, ICEL 2014 (2014)


Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 3D Terrain Visualisation
Stanislav Popelka, Alzbeta Brychtova
The Cartographic Journal (2013; 50(3-3))


Extinct Village 3D visualization and its Evaluation with Eye-movement Recording
Stanislav Popelka, Pavla Dedkova
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2014 (2014)


USER TYPOLOGY BASED ON EYE-MOVEMENT PATHS
Stanislav Popelka, Jiri Dvorsky, Alzbeta Brychtova, Jan Hanzelka
SGEM 2013 (2013)


3D VISUALIZATION OF EXTINCT VILLAGE AND ITS EVALUATION USING EYE-TRACKING
Stanislav Popelka, Jan Brus, Pavla Dedkova
SEASC 2013 (2013)


MOBILE APPLICATION FOR ACQUIRING GEODATA ON PUBLIC TRANSPORT NETWORK
Lenka Zajíčková
Geoinformatics for Intelligent Transportation Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2015, pp 257-269 (2015)


Aktivní ohřívání pacientek během císařského řezu
Martina Kirchnerová, Dana Mlčůchová, Zdeněk Mrozek, Hana Škařupová, Ivana Oborná
Poster na konferenci - III. Hirschův den (17.4.2015)


Bezdrátová senzorová síť sledující znečištění ovzduší
Vendula Hejlová
Sympozium GIS Ostrava 2015 ()


SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU KLIMATU MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ VE SVĚTĚ
Vendula Hejlová, Vít Voženílek
Meteorologické zprávy ()


Communication Distance of Jennic Wireless Nodes in the Small Area
Vendula HEJLOVÁ, Tomáš POHANKA, Vilém PECHANEC, Walter BUTTAZZO, Chukwudi NWAOGU
SGEM 2015 ()


Analysis of income of EU residents using finite mixtures of regression models
Kristýna Vaňkátová, Eva Fišerová
Proceedings 34th International conference on Mathematical Methods in Economics (2016)


EYE-TRACKING TESTING OF GIS INTERFACES
Vaclav Kudelka, Zdena Dobesova
Conference Proceedings SGEM 2015, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, (2015)


APPLICATION OF WIRELESS SENSOR NETWORK FOR TEMPERATURE AND AIR HUMIDITY MONITORING IN THE BOTANIC GARDEN
Vendula Hejlová
14th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2014 ()


Fuzzy fractals and hyperfractals
Jan Andres, Miroslav Rypka
Fuzzy sets and systems ()


EVALUATION OF THE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PLANTS FOR PRECISION FARMING BASED ON REMOTE SENSING METHODS
Jakub Miřijovský, Jan Brus, Jitka Doležalová, Svatopluk Místecký
SGEM 2015 ()


Synchronization and replication of geodata in the Esri platform
POHANKA, Tomáš, Vilém PECHANEC a Markéta SOLANSKÁ
SGEM2015: Conference Proceedings. (2015)


Fuzzy models for efficient traffic management
Tomáš Pohanka
Second StatGIS Conference: proceedings (2014)


Souřadnicové systémy online
Tomáš Pohanka
Second StatGIS Conference (2014)


DECISION SCHEME FOR THE SELECTION OF THE MOST APPROPRIATE METHOD FOR ANALYSES AND VISUALIZATION OF EYE-TRACKING DATA IN CARTOGRAPHIC RESEARCH
Stanislav Popelka
SGEM 2015 ()


Conics Fitting by Least Squares
Eva Fišerová, Sandra Donevska
In: Souvenir Booklet of the 24th International Workshop on Matrices and Statistics (2015)


Visualizing relevant uncertain information for decision making: Fuzzy surface case study
Jan Caha, Alena Vondráková
GIScience 2014, Uncertainty Workshop Proceedings (2014)


Fuzzy Surface Visualization Using HSL Colour Model
Jan Caha, Alena Vondráková
Scientific Visualization (2017)


Non-technological Aspects in Atlas Cartography Based on the Czech Approach
Alena Vondráková
Springer: Modern Trends in Cartography, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography (2015)


Workflow Diagrams and Pupil Dilatation in Eye-tracking Testing
Zdena Dobešová, Martin Malčík
ICETA 2015, Proceedings of 13th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, IEEE, elfa, Starý Smokovec, Slovensko, 26.-27. listopadu 2015, 59-64 s., ISBN 978-1-4673-8534-3 (2015)


Teaching Database Systems Using a Practical Example
Zdena Dobešová
Earth Science Informatics (2016)


PYTHON WEB SERVER FOR SENSOR DATA VISUALIZATION
Tomáš Pohanka, Vilém Pechanec, Vendula Hejlová
SGEM (2016)


EVALUATION OF COLOR SETTINGS IN AERIAL IMAGES WITH THE USE OF EYE-TRACKING USER STUDY
Jakub Miřijovský, Stanislav Popelka
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (2016)


Normalization techniques for PARAFAC modeling of urine metabolomic data
Alžběta Gardlo, Age K. Smilde, Karel Hron, Marcela Hrdá, Radana Karlíková, David Friedecký, Tomáš Adam
Metabolomics (2016)


VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY
Jaroslav BURIAN, Igor IVAN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jiří HORÁK, Vít VOŽENÍLEK
GIS Ostrava 2016 (2016)


ADVANCED EXTRACTION OF SPATIAL INFORMATION FROM HIGH RESOLUTION SATELLITE DATA
Tomáš Pour, Jaroslav Burian, Jakub Miřijovský
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B3, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic (2016)


APPLICATION OF SEATH ALGORITHM ON HIGH RESOLUTION DATA SETS OF SELECTED CITIES
Tomáš Pour, Jaroslav Burian, Jakub Miřijovský
SGEM 2016 (2016)


DELIMITING THE CENTRAL AREAS OF THE CITIES BY USING GIS METHODS
Jaroslav Burian, Vít Pászto, Petra Havlová
SGEM 2016 (2016)


SPATIAL ASPECTS OF MOVEMENT OF OLOMOUC AND OSTRAVA CITIZENS
Jaroslav Burian, Lenka Zajíčková, Stanislav Popelka, Miroslav Rypka
SGEM 2016 (2016)


ACCESSIBILITY ZONES OF THE UNIVERSITY ACCORDING TO STUDENTS’ TRANSPORTATION PREFERENCES
Vít Voženílek, Jaroslav Burian
SGEM 2016 (2016)


The single component geochemical map: Fact or fiction
Jennifer McKinley, Karel Hron, Eric Grunsky, Clemens Reimann, Patrice de Caritat, Peter Filzmoser, Karl Gerald van den Boogaart, Raimon Tolosana-Delgado
Journal of Geochemical Exploration ()


Exploratory data analysis for interval compositional data
Karel Hron, Paula Brito, Peter Filzmoser
Advances in Data Analysis and Classification ()


Exploratory tools for outlier detection in compositional data with structural zeros
Matthias Templ, Karel Hron, Peter Filzmoser
Journal of Applied Statistics ()


Error propagation in isometric logratio coordinates for compositional data: Theoretical and practical considerations
Can Mert, Peter Filzmoser, Karel Hron
Mathematical Geosciences ()


General approach to coordinate representation of compositional tables
Kamila Fačevicová, Karel Hron, Valentin Todorov, Matthias Templ
Scandinavian Journal of Statistics (2018)


EyeTribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes
Stanislav Popelka, Zdeněk Stachoň, Čeněk Šašinka, Jitka Doležalová
Computational Intelligence and Neuroscience (2016)


Evaluation of the user strategy on 2D and 3D city maps based on novel scanpath comparison method and graph visualization
Stanislav Popelka, Jitka Doležalová
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. (2016)


Differences between 2D map and virtual globe containing point symbols – an eye-tracking study
Stanislav Popelka, Jitka Doležalová
SGEM 2016 (2016)


ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization
Jitka Doležalová, Stanislav Popelka
Journal of Eye Movement Research (2016)


Changes in the Public Transport Network and Their Impact on the Coverage of Municipalities
Lenka Zajíčková, Martin Jindra, Vít Voženílek
TRB 94th Annual Meeting Compendium of Papers, Washington, C. C.: Transportation Research Board (2015)


Theoretical and real public transport flows - daily commuting in the Czech Republic.
Lenka Zajíčková
International Conference on Traffic and Transport Engeneering - ICTTE Beograd (2014)


The choice of means of transport and daily movements in urban environment
Lenka Zajíčková
16th SGEM Conference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - proceedings (2016)


Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení
Vít Pászto
Univerzita Palackého v Olomouci, Vydavatelství UP (2015)


Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat
Lukáš Marek
Univerzita Palackého v Olomouci (2015)


Real-time environmental sensors to improve health in the Sensing City
Lukáš Marek, Malcolm Campbell, Michael Epton, Malina Storer, Simon Kingham
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ()


Student Reading Strategies of GIS Workflow Diagrams
Zdena Dobešová
2nd International Conference on Humanities and Social Science Research (2016)


Vizuální programování v QGIS
Zdena Dobešová
8. OSSConf , Konference Otvorený software vo vzdelavaní, výskume a v IT riešeniach (2016)


EMPIRICAL TESTING OF BENDS IN WORKFLOW DIAGRAMS BY EYE-TRACKING METHOD
Zdena Dobešová
Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems. CSOC 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 575,Springer, Cham, ISSN 2194-5357 (2017)


Creation of Subtropical Greenhouse Plan for the Flora Exhibition Grounds using GIS
Zdena Dobešová
Cogent Geosciences, Vol. 3, Issue 1, Cogent OA (2017)


WEB-GIS APPLICATION FOR ANALYSES OF THE SENSORS DATA ON THE WEB
Tomáš Pohanka, Vilém Pechanec, Marek Balun
SGEM (2017)


THE INTEGRATION OF SENSOR DATA INTO GIS ON THE EXAMPLE OF SPECTRAL REFLECTANCE SENSOR
Tomáš Pohanka, Vilém Pechanec, Alexander Mráz, Helena Kilianová, Antonín Benc
SGEM (2017)


Distributed spatial database systems for sensor data
Tomáš Pohanka
8th Hungarian GIS Conference, Debrecen (2017)


Vizualizace senzorových dat na webu pomocí Python
Tomáš Pohanka
ISAF & Geomatics in Projects & Plan4all Joint Conference (2016)


Aplikace pro vizualizaci senzorových dat
Tomáš Pohanka
Digitální technologie v Geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země (2016)


Configuration of Wireless Sensor Network in Olomouc
Vendula Hejlová, Tomáš Pohanka
GIS Ostrava (2017)


Weighted Pivot Coordinates for Compositional Data and Their Application to Geochemical Mapping
Karel Hron, Peter Filzmoser, Patrice de Caritat, Eva Fišerová, Alžběta Gardlo
Mathematical Geosciencies (2017)


Metabolite Profiling of the Plasma and Leukocytes of Chronic Myeloid Leukemia Patients
Radana Karlíková,Jitka Široká, David Friedecký, Edgar Faber,Marcela Hrdá, Kateřina Mičová, Iveta Fikarová, Alžběta Gardlo, Hana Janečková, Ivo Vrobel, Tomáš Adam
Journal of Proteome Research (2016)


Equine atypical myopathy: A metabolic study
R. Karlíková, J. Široká, P. Jahn, D. Friedecký, A. Gardlo, H. Janečková, F. Hrdinová, Z. Drábková, T. Adam
The Veterinary Journal (2016)


Interpretation of compositional regression with application to time budget analysis
Ivo Müller, Karel Hron, Eva Fišerová, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Jana Vančáková
Austrian Journal of Statistics ()


A new method for correlation analysis of compositional (environmental) data – a worked example
Clemens Reimann, Peter Filzmoser, Karel Hron, Petra Kynčlová, Robert Garrett
Science of the Total Environment ()


Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic)
Weinerová, H., Hron, K., Bábek, O., Šimíček, D., Hladil, J.
Sedimentary Geology ()


Practical Aspects of Log-ratio Coordinate Representations in Regression with Compositional Response
Eva Fišerová, Sandra Donevska, Karel Hron, Ondřej Bábek, Kristýna Vaňkátová
Measurement Science Review (2016)


Combined intervention with pioglitazone and n-3 fatty acids in metformin-treated type 2 diabetic patients: improvement of lipid metabolism
Jiri Veleba, Jan Kopecky Jr., Petra Janovska, Ondrej Kuda, Olga Horakova, Hana Malinska, Ludmila Kazdova, Olena Oliyarnyk, Vojtech Skop, Jaroslava Trnovska, Milan Hajek, Antonin Skoch, Pavel Flachs, Kristina Bardova, Martin Rossmeisl, Josune Olza, Gabriela Salim de Castro, Philip C. Calder, Alzbeta Gardlo, Eva Fiserova, Jørgen Jensen, Morten Bryhn, Jan Kopecky Sr., Terezie Pelikanova
Nutrition & Metabolism (2015)


Appropriateness of gait analysis for biometrics: Initial study using FDA method
Kateřina Sulovská, Eva Fišerová, Martina Chvosteková, Milan Adámek
Measuremet (2017)


Element chemostratigraphy of the Devonian/Carboniferous boundary - a compositional approach
Kamila Fačevicová, Ondřej Bábek, Karel Hron, Tomáš Kumpan
Applied Geochemistry (2016, 75)


Legislative Aspects of Spatial Data Publication
Alena Vondráková, Rostislav Nétek, Tomáš Pohanka, Tomáš Pour, Michal Malacka
SGEM2017 (2017)


Spatial Data Visualization: The Appropriate Use of Colours
Andrea Hohnová, Alena Vondráková
SGEM2017 (2017)


MAPPING THE ECONOMIC DATA - CASE STUDIES AND BEST PRACTICES
Vít Pászto, Jaroslav Burian, Jiří Pánek, Karel Macků
SGEM 2017 (2017)


Urban Planner as a tool for demographic development planning in the cities
Jaroslav Burian, Jarmila Zimmermannová, Karel Macků
Region v rozvoji společnosti 2017 (2017)


Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities
Jaroslav Burian, Lenka Zajíčková, Igor Ivan, Karel Macků
Social Sciences (2018)


Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking
Jaroslav Burian, Stanislav Popelka, Markéta Beitlová
ISPRS - Journal of Geoinformation (2018)


COMPARISON OF FUZZY AHP ALGORITHMS FOR LAND SUITABILITY ASSESSMENT
Jan Caha, Jaroslav Burian
GIS Ostrava 2017 – Dynamics in GIscience (2018)


Robust biomarker identification in a two-class problem based on pairwise log-ratios.
Walach, J., Filzmoser, P., Hron, K., Walczak, B., Najdekr, L.
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems ()


A robust PARAFAC model for compositional data
Di Palma, M.A., Filzmoser, P., Gallo, M., Hron, K.
Journal of Applied Statistics ()


Compositional regression with functional response
Talská, R., Menafoglio, A., Machalová, J., Hron, K., Fišerová, E.
Computational Statistics and Data Analysis ()


The compositional isotemporal substitution model: a method for estimating changes in a health outcome for reallocation of time between sleep, physical activity, and sedentary behaviour
Dumuid, D., Pedisic, Z., Stanford, T.E., Martín-Fernández, J.A., Hron, K., Maher, C., Lewis, L.K., Olds, T.S.
Statistical Methods in Medical Research ()


Regression imputation with Q-mode clustering for rounded zero replacement in high-dimensional compositional data
Chen, J., Zhang, X., Hron, K., Templ, M., Li, S.
Journal of Applied Statistics ()


In Vitro Mechanical Properties of Mineral Trioxide Aggregate in Moist and Dry Intracanal Environments
Žižka R, Čtvrtlík R, Tomaštík J, Fačevicová K, Ladislav Gregor, Jiří Šedý
Iranian Endodontic Journal (2018/13(1))


Statistical processing of compositional data. The case of ceramic samples from the archaeological site of Xalasco, Tlaxcala, Mexico.
Pedro López-García, Denisse Argote-Espino, Kamila Fačevicová
Journal of Archaeological Science: Reports. (2018/19)


Antimüllerian hormone (AMH) levels and antral follicle count (AFC) as predictors of the ovarian reaction in young healthy women
Štelcl, M., Bělašková, S., Machač, Š., Fišerová, E., Hubinka, V.
Biomedical Papers Olomouc (2017)


The evaluation of a concomitant variable behaviour in a mixture of regression models
Kristýna Vaňkátová, Eva Fišerová
Statistika: Statistics and Economy Journal (2017)


Differential modulation of white adipose tissue endocannabinoid levels by n-3 fatty acids in obese mice and type 2 diabetic patients
Martin Rossmeisl; Jana Pavlisova; Petra Janovska; Ondrej Kuda; Kristina Bardova; Jana Hansikova; Michaela Svobodova; Marina Oseeva; Jiri Veleba; Jan Kopecky Jr.; Petr Zacek; Eva Fiserova; Terezie Pelikanova; Jan Kopecky
BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids (2018)


Metabolic status of CSF distinguishes rats with tauopathy from controls
Karlíková R, Mičová K, Najdekr L, Gardlo A, Adam T, Majerová P, Friedecký D, Kováč A
Alzheimers Res Ther (2017 9:78)


Testing of Perceptual Discriminability in Workflow Diagrams by Eye-Tracking Method
Zdena Dobešová
Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, vol. 661), Conference proceedings CoMeSySo 2017, Springer, Cham, 2018, 328-335 s. ISBN: 978-3-319-67617-3 (2018)


Discovering association rules of information dissemination about Geoinformatics university study
Zdena Dobešová
Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems, book series Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 764. pp. 1–10, 2019, Springer, Cham. (2019)


Eye-Tracking Evaluation of Non-Photorealistic Maps of Cities and Photo-Realistic Visualization of an Extinct Village
Stanislav Popelka
Remote Sensing and Cognition (2018)


Land suitability assessment of the Olomouc region: an application of an Urban Planner model
Jaroslav Burian, Marketa Stachova, Alena Vondrakova
Journal of Maps (2018, 14)


Economic and Spatial Analysis of Population Ageing
Karel Macků, Jarmila Zimmermannová, Jaroslav Burian
Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research (2018)


AUTOMATICKÁ TVORBA KARTODIAGRAMU VĚKOVÉ PYRAMIDY
Zdena Dobešová, Jan Piňos
Kartografické listy (2018)


Association of innovations with the enterprise group membership
Zdena Dobešová, Pászto, V., Pinos J.
Knowledge for Market Use, International scientific conference, Olomouc, 2018, s. 63-69 , ISBN 978-80-244-5392-7 (2018)


ATTA Converter: software for converting data between ArcGIS and TerrSet
Piňos, J., Dobešová Z.
Earth Science Informatics, Vol. 12(1), Springer Verlag, Berlin, Germany (2019)


Time series of workload on railway routes
Zdena Dobešová, Michal Kučera
Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems, book series Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 985, pp. 370-380 (2019)


Stability of multivalued attractor
Miroslav Rypka
Topol. Methods Nonlinear Anal. (2019)


On a topological fuzzy fixed point theorem and its application to non-ejective fuzzy fractals
Jan Andres and Miroslav Rypka
Fuzzy Sets and Systems (2018)


On a topological fuzzy fixed point theorem and its application to non-ejective fuzzy fractals II
Jan Andres and Miroslav Rypka
Fuzzy Sets and Systems (2019)


Airborne thermal remote sensing: the case of the city of Olomouc, Czech Republic
Tomáš Pour, Jakub Miřijovský
European Journal of Remote Sensing (2019)


Occurrence of virulence factors in Cronobacter sakazakii and Cronobacter malonaticus originated from clinical samples
Ondřej Holý, Ariadnna Cruz-Córdova, Juan Xicohtencatl-Cortes, Igor Hochel, Julio Parra-Flores, Jana Petrželová, Kamila Fačevicová, Stephen Forsythe, Abdlrhman Alsonosi
Microbial Pathogenesis (2019)


Dam reservoirs as efficient trap for historical pollution: pass of Hg and Pb through Ohře River, Czech Republic
Majerová, L., Bábek, O., Navrátil, T., Nováková, T., Štojdl, J., Elznicová, J., Hron, K., Matys Grygar, T.
Environmental Earth Sciences ()


Change in geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic)
Matys Grygar, T., Hošek, M., Pacina, J., Štojdl, J., Bábek, O., Sedláček, J., Hron, K., Talská, R., Kříženecká, S., Tolaszová, J.
Applied Geochemistry ()


Robust compositional analysis of physical activity and sedentary behaviour data
Štefelová, N., Dygrýn, J., Hron, K., Gába, A., Rubín, L., Palarea- Albaladejo, J.
International Journal of Environmental Research and Public Health ()


A comparison of generalized linear models and compositional data analysis for parameter estimation in ordered categories models.
Vencálek, O., Hron, K., Filzmoser, P.
Statistical Modelling ()


Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits
Hradilová, I., Duchoslav, M., Brus, J., Pechanec, V., Hýbl, M., Kopecký, P., Smržová, L., Štefelová, N., Václavek, T., Machalová, J., Hron, K., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Smýkal, P
PeerJ ()


Variability of soil carbon on land borderlines
Vilém Pechanec, Tomáš Pohanka, Helena Kilianová, Eva Fišerová, Veronika Římalová
Listy cukrovarnické a řepařské (2019)


A permutation approach to the analysis of spatio-temporal data in the presence of heteroscedasticity
Veronika Římalová, Alessandra Menafoglio, Alessia Pini, Vilém Pechanec, Eva Fišerová
Environmetrics ()


Evaluation of Effective Cognition for the QGIS Processing Modeler
Zdena Dobešová
MDPI Applied Sciences (2020)


The Similarity of European Cities Based on Image Analysis,
Zdena Dobešová
Advances in Intelligent Systems and Computing (2019)


Weighted Symmetric Pivot Coordinates for Compositional Data with Geochemical Applications
Karel Hron, Mark Engle, Peter Filzmoser, Eva Fišerová
Mathematical Geosciences ()


Robust principal component analysis for compositional tables
Julie de Sousa, Karel Hron, Kamila Fačevicová, Peter Filzmoser
Journal of Applied Statistics ()


Thermal data analysis for urban climate research: A case study of Olomouc, Czechia
Tomáš Pour, Vít Voženílek
GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS (2020, 14/1)


Statistical synthesis of quality of life indicators - design of index construction in European regions
Karel Macků, Vít Voženílek
GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS (2019, 13/2)


Bayesian multiple hypotheses testing in compositional analysis of untargeted metabolomic data
de Sousa, J., Vencálek, O., Hron, K., Václavík, J., Friedecký, D., Adam, T
Analytica Chimica Acta ()


Modelling Public Transport Accessibility with Monte Carlo Stochastic Simulations: A Case Study of Ostrava
Jiří Horák, Jan Tesla, David Fojtík, Vít Voženílek
SUSTAINABILITY (2019, 11/24)


Compositional data analysis in time-use epidemiology: what, why, how.
Dumuid, D., Pedišić, Ž., Palarea-Albaladejo, J., Martín-Fernández, J.A., Hron, K., Olds, T.
International Journal of Environmental Research and Public Health ()


Cox regression survival analysis with compositional covariates: application to modelling mortality risk from 24-hour physical activity patterns
McGregor, D.E., Palarea-Albaladejo, J., Dall, P.M., Hron, K., Chastin S.F.M.
Statistical Methods in Medical Research ()


Increased plasma levels of palmitoleic acid may contribute to beneficial effects of Krill oil on glucose homeostasis in dietary obese mice
Martin Rossmeisl, Jana Pavlišová, Kristina Bardová, Veronika Kalendová, Jana Burešová, Ondřej Kuda, Petra Kroupová, Barbora Staňková, Eva Tvrzická, Eva Fišerová, Olga Horáková, Jan Kopecký
BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids (2020)


Behaviour of higher-order approximations of the tests in the single parameter Cox proportional hazards model
Aneta Andrášiková, Eva Fišerová
Applications of Mathematics (2020)


Impact of Sample Dimensionality on Orthogonality Metrics in Comprehensive Two-Dimensional Separations
Jaroslva Jáčová, Alžběta Gardlo, Jean-Marie Dimandja, Tomáš Adam, David Friedecký
Analytica Chimica Acta (2019 1064)


© 2012 | Ondřej Růžička