Konference StatGeo 2015


Konference StatGeo 2015 je čtvrtou z řady konferencí, která proběhne v rámci projektu StatGis. Cílem konference je setkání odborníků na matematické modelování v různých vědních oblastech. Akce proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavní cílovou skupinou akce, které se zúčastní řada předních zahraničních odborníků, jsou studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci a dále potom další hosté ze spolupracujících univerzit.

Datum konání: 19.-22.5. 2015

Na konferenci není od účastníků vybírán žádný konferenční poplatek, základní občerstvení je zajištěno.

Konference StatGeo 2015 je zaměřena na setkání odborníků na matematické modelování v různých vědních oblastech (vědy přírodní, technické, společenské, ekonomické a jiné). Na konferenci budou prezentovány nové poznatky z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky, fuzzy množin, metod rozhodování, numerické matematiky a dalších odvětví aplikované matematiky. Konference bude organizována po jednotlivých tematických sekcích, v nichž vystoupí zvaní hosté a další účastníci konference.


© 2012 | Ondřej Růžička