Konference StatGIS 2014


StatGIS 2014 je třet z řady konferencí, která proběhne v rámci projektu StatGIS v prostředí hotelu Flora Olomouc. Hlavní cílovou skupinou akce, které se zúčastní řada předních zahraničních odborníků, jsou studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci a dále potom další hosté ze spolupracujících univerzit.

Datum konání: 10.-13.11 2014

Odborná náplň konference:

  • Dálkového průzkumu Země
  • Kartografie
  • Geocomputation
  • Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
  • Prostorové plánování

Na konferenci není od účastníků vybírán žádný konferenční poplatek, základní občerstvení je zajištěno.

Program

Czech English

Pondělí 10.11.

Čas Přednášející Název příspěvku
08:00 - 09:00Voženílek, BurianOpenning, organizing issues
09:00 - 12:00Chair: Voženílek 
BurianMožnosti prostorového záznamu pohybových aktivit
TučekMentální vymezení dojížďkových vzdáleností
PohankaSouřadnicové systémy online
MarekProstorová geo-demografická klasifikace úmrtnosti
RypkaApolloniovy kružnice a jejich dimenze
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 15:30Chair: Voženílek 
SlezákováNelineární regrese v problematice modelování nahodilé těžby dřeva
MinaříkHodnocení přesnosti GNSS přístrojů v závislosti na jejich konfiguraci
HradečnýRekognoskace a zaměření sesuvů v oblasti Vnějších Západních Karpat
KrálíkAnaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka
15:30 - 16:00Break
16:00 - 17:30Chair: Burian 
JanoškaProstorové trajektorie a jak s nimi pracovat
JanoškaHow to measure simmilarity of species distribution recorded by quadrat mapping?
JanoškaMunster
PohankaBaar
ČepováTurku
NiedzielskiUniversity of Wrocław

Úterý 11.11.

Čas Přednášející Název příspěvku
08:00 - 12:00Chair: Voženílek 
DonertGeoCapacity Building - what future for 'geospatial geoskills'?
NiedzielkiUnmanned aerial vehicle as a tool for checking the correctness of flood inundation on models
Voženílek Vector vs. Raster in Network Analysis
MarekThe exploration of spatio-temporal patterns
PásztoTwitter data potential - case studies (Ukraine Crisis and others)
HartmannováAplikace prostorové a tvarové metriky pro hodnocení (sub)urbanizace
PourDetekce volných ploch pro vnitřní rozvoj města Olomouce pomocí metod DPZ
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 15:10Chair: Burian 
BaltzerRemote sensing of forest structure and dynamics from Radar, LiDAR and op cal sensors
BradleyImplementation of geoinformatics for a small NGO
NetzbandRemote Sensing for Biodiversity
DvorskýGrowing Neural Gas as Extension of Kohonen Map
TučekSpatial analysis of transport infrastructure in the Czech Republic
RypkaNew developments in the chaos game theory
MackůGeostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice
15:10 - 15:40Break
15:40 - 17:00 Balzter University of Leicester
Donert EUROGEO
Voženílek Cork, Čína
Burian Berkeley
Zajíčková Tel Aviv
Marek Tenerife
17:30Společenský večer

Středa 12.11.

Čas Přednášející Název příspěvku
08:00 - 12:00Chair: Burian 
Netzband What can Geoinformation and Remote Sensing contribute in Social Sciences?
BurianUrban Planner 3.0 - Tool for optimal land use scenario modelling
Niedzielki Real-time prognoses of peak flows: a case study from the upper Nysa Kłodzka basin (SW Poland)
Pohanka Fuzzy models for efficient traffic management
Samec The perspectives of biogeography at forestry environmental modelling
Dědková Spatio-temporal accessibility analysis of social services of Karlovy Vary region
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 15:00Chair: Voženílek 
Batlzer MERIS observations of Lake Balaton phytoplankton dynamics
Bradley The use of GIS in the development of atlases of historic events
Donert Digital Earth needs Spatial Citizenship
Vondráková Map design and its influence on users perception
Miřijovský Application of UAS photogrammetry to evaluate changes in fluvial morphology
Zajíčková Regular commuting to work and school
Samec Lesnicky významné charakteristiky zón ohrožení lesů
15:00 - 15:30Break
15:30 - 17:00 Workshop
Pohanka
Efektivní práce s EPSG.io
Workshop
Zajíčková
Zpracování dat v excelu pomocí kontingenčních tabulek
Data k workshopu

Čtvrtek 13.11.

Čas Přednášející Název příspěvku
08:00 - 12:00Chair: Burian 
Voženílek Metoda kartografické generalizace zjednodušení průběhu linií a obrysů ploch pomocí skeletonu
Miřijovský Specifika leteckého snímkování pro archeologické účely
Hejlová Bezdrátové senzorové sítě: funkcionalita a využití
Pászto "Straka v říši entropie" - možnosti informační entropie v geoinformatice
Dědková Sociální povrchy
Drážná Stanovení vah a parametrů extenze Arc Urban Planner
Fedrzel Ověření přesnosti laserových dat z projektu nového mapování výškopisu České republiky
Benc Geoinformatické alternativy stanovení C-faktoru modelu RUSLE
Fusková Geoinformace v prostředí sociálních sítí
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 17:00Chair: Voženílek 
Dvorský Flexibilní neuronové stromy
Hejlová Factors that influence distribution of wireless nodes in urban environment
Vondráková Potenciál nízkonákladového 3D tisku v kartografii
Workshop
Sedoník
Shlukování prostorových dat KDE+
Workshop
Růžička
Storytelling a mapy

-

Fotografie

Pondělí


Úterý


Středa


Čtvrtek

© 2012 | Ondřej Růžička